Io Shirai,Gamma & Hajime Ohara vs. Ray,Kaz Hayashi & Ultimo Dragon – Smash (Smash 19,2010)

IoShirai.HajimeOhara.&,Gamma.vs.Ray.KazHayashi.&.UltimoDragon.up.by.AC1D.mp4_000071934

 6 man Intergender tag team match

Sigue leyendo

Anuncios